Untitled Document

Horen gemeente op 19 mei

De gemeente zal worden gehoord over de volgende onderwerpen:

  1. Het samenvoegen van de wijkgemeente Sola Fide met de wijkgemeente Aller Erf, onder de voorwaarde dat alle ambtsdragers, ouderlingen kerkrentmeesters, diakenen en kerkelijke medewerkers waaronder de predikanten,  die te kennen hebben gegeven hun rol, in de na de samenvoeging te ontstane  nieuwe wijkgemeente, evenals voorheen te blijven uitoefenen, die rol kunnen blijven uitoefenen, in de na de samenvoeging van de twee wijkgemeenten te ontstane nieuwe Wijkgemeente De Open Hof;
  1. Dat de nieuwe wijkgemeente de naam Wijkgemeente De Open Hof gaat voeren en dat de diensten worden gehouden in Wijkkerk De Open Hof, Ronde Erf 86, 3902 CZ Veenendaal;
  1. Dat er voor de nieuwe wijkgemeente volgens de kerkorde ook een nieuwe Plaatselijke Regeling moet komen. Zowel voor de wijkgemeente als voor de hele Protestantse Gemeente te Veenendaal. Deze regelingen zijn besproken in de wijkkerkenraadsvergadering van 6 mei en worden aan u voorgelegd. U kunt deze regelingen en de verschillen tussen de oude en de nieuwe regeling downloaden via de website, digitaal opvragen bij de scriba of aan de scriba verzoeken een papieren versie aan u te doen toekomen.

    Klik hier om de verschillen tussen de oude en nieuwe regeling wijkgemeente in te zien 

Klik hier om het concept van de plaatselijke regeling van de PGV

Klik hier om het concept van de plaatselijke regeling van de wijkgemeente De Open Hof

  1. Dat er voor onze nieuwe Wijkgemeente De Open Hof nog geen nieuw beleidsplan bestaat, de wijkkerkenraad stelt voor in de lijn van de huidige beleidsvorming in de nieuwe gemeente De Open Hof verder te gaan. Nadat de nieuwe kerkenraad is gevormd en we  samen meer gewend zijn zal het realiseren van een nieuw beleidsplan ter hand worden genomen. Er is wel een concept beleidsplan opgesteld voor de Algemene Kerkenraad

    Klik hier voor concept beleidsplan AK

Na het horen wordt de reactie van de gemeente op de vier punten afzonderlijk op schrift gesteld.

Nadat de wijkkerkenraden u hebben gehoord op 19 mei, zal er op 20 mei over vergaderd worden door de gezamenlijke wijkkerkenraad van Sola Fide en Aller Erf. Daarin wordt een besluit genomen over bovenstaande punten. Deze besluiten zullen worden gerapporteerd aan de Algemene Kerkenraad.

We hopen u ook te zien op 19 mei aanstaande.

 

De voorzitters van de wijkkerkenraden

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten