Untitled Document

Coördinator kindernevendienst gezocht

Gezocht coördinator KND

Gezocht: coördinator kindernevendienst

om de kindernevendienst soepel te laten verlopen is er een coördinator nodig die overzicht heeft over de diverse activiteiten. De coördinator volet zich betrokken bij het kerkwerk, onderhoudt goed contact met alle medewerkers, jeugdouderlingen en jeugdteam, domine, koster en kerkenraad. De coördinator alert en bedacht op mogelijke calamiteiten bij de nevendienst in alle omstandigheden en in staat om zo mogelijk actie te ondernemen.

Taakomschrijving:

* contactpersoon/aanspreekpunt voor alle geledingen

* Voorzitten en organiseren van jaarlijks 2 vergaderingen

* Nemen van initiatieven bij voorkomende calamiteiten

* Zorgen voor voldoende medewerkers d.m.v. advertenties en contacten

* Overzicht houden over alle taken van de medewerkers (en in geval nood bijspringen)

- Verspreiden Kind op Zondag

- Bijzondere projecten zoals bijv. 40-dagen tijd, drempeldiensten enz.

- Roosters en adressenbestand

- Voorraad

- Financiën

- Uitnodigen 4-jarigen

- Het geven van nevendienst op zondag

Het werkelijk geven van nevendienst behoort niet per se tot de taken van de coördinator, maar mag natuurlijk wel.

Voor meer informatie kan je terecht bij: jeugdouderling@hotmail.com of bij één van de jeugdouderlingen. Uiteraard kan je ook altijd bij de leiding van de KND vragen stellen.

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten