Privacy

Nieuwe Privacy wetgeving

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor de (wijkgemeenten van de) Protestantse Gemeente in Veenendaal. De meeste regels en verordeningen werden al uitgevoerd. Wat nog ontbrak was een privacy-statement. Dat is echter de afgelopen periode opgesteld naar het voorbeeld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Het privacy-statement kunt u hier downloaden en ligt vanaf 25 mei ter inzage op het kerkelijk bureau en in ieder kerkgebouw.

De algemene kerkenraad heeft dhr. T.J. (Theo) Scheffer aangewezen als contactpersoon voor alle zaken rond de AVG van de PGV. Hij coördineert alle activiteiten ten aanzien van de AVG. Tevens is hij beschikbaar voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot dit onderwerp via het e-mailadres privacy@pkn-veenendaal.nl

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten