Mensen gevraagd

 De Protestante Wijkgemeente i.w. Veenendaal Noord-Oost (wijkgemeente Aller Erf) is op zoek naar nieuwe collegae ambtdragers. De volgende vacatures staan nog open:

 

Ouderling

Kinderoppas

Regiomedewerker

Bent u de man of vrouw die we zoeken, of voelt u zich aangesproken? Hieronder volgt nadere informatie omtrent de inhoud van het werk, wat wij verwachten en te bieden hebben.

Inhoud van het werk
- de ouderling maakt deel uit van een team van ouderlingen,die één keer per twee
maanden vergaderen;
- de ouderlng is ook lid van de kerkeraad, die ook één keer per twee maanden vergade-ren;
- aan de ouderling wordt de pastorale zorg over de leden in een regio van wijk Noord toevertrouwd;
- de ouderling zorgt voor een goede communicatie met de regiomedewerk(st)ers, (re-gio)diaken en de predikant;
- de ouderling is, samen met zijn/haar regioteam, verantwoordelijk voor het houden van groothuisbezoeken in de eigen regio;
- de ambtelijke vertegenwoordiging; bij toerbeurt op de zondag in de eredienst in Aller Erf, in Boveneind, de Meent, en soms in een middagdiensten – verder bij huwelijken en (heel soms!) bij begrafenissen;
- kan ook afgevaardigd worden naar het moderamen of naar een bovenwijks
bestuursorgaan;

Wat verwachten wij van een ouderling
- dat hij/zij zich betrokken weet bij onze wijkgemeente;
- dat hij/zij, in samenwerking met de wijkpredikant, om wil zien naar- en mee wil leven met de leden in de wijkregio;
- dat hij/zij een teamspeler wil zijn;
- dat hij/zij communicatief vaardig is;
- enige levenservaring heeft;
- belijdend lid is.

Wat hebben wij te bieden
- een enthousiast team;
- de mogelijkheid toegerust te worden tot het pastorale werk;
- een uiterst zinvolle vrije tijdsbesteding, waar je zelf alleen maar "rijker" van wordt.

Nadere informatie is te verkrijgen bij:
ds.John Boogaard (tel 543990 of via j.a.boogaard@ziggo.nl

 

Kinderoppas Aller Erf is op zoek naar jou/u!
Wij zoeken enthousiaste mensen (minimumleeftijd 12 jaar) die het leuk vinden om 1 keer in de 6 weken een ochtend met kleine kinderen te werken.
Wij bieden:
- Collega’s
- Kinderen van 0 tot 4 jaar
- Een mooie oppasruimte
- Heel veel speelgoed
- Ruimte voor eigen creativiteit
- Ruimte voor eigen inbreng
- Mogelijkheid om de kerkdienst te volgen (via de radio)

Interesse?
Mail mij:
Angelique van Gurp-Vos, angeliquevangurp@tiscali.nl

-------


REGIOMEDEWERKERS (M/V).

Mannen en vrouwen die, námens de kerk, contact willen leggen én onderhouden, met gemeenteleden. Werk waar je, als dat een beetje lukt, veel voldoening aan kunt ontlenen! Voelt u zich hierdoor aangesproken? Hieronder volgen meer gegevens over de inhoud van het werk: wat we van u verwachten en ook wat we u te bieden hebben.

Inhoud van het werk:
- Als regiomedewerker onderhoud je, naar je beste kunnen, het contact met gemeenteleden die tot jouw regio behoren. Je probeert als het ware handen en voeten te geven, aan ‘het omzien naar elkaar’. Mét elkaar als regio-team (zie hieronder) probeer je ‘ogen en oren te zijn van de gemeente’. Soms gaat dat door middel van een telefoontje dat je pleegt - gewoon ‘om eens te informeren hoe het gaat’. Soms ook breng je, belangeloos, een bezoekje, om, námens de kerk ‘een stukje mee te lopen’ met mensen in hun wel en wee.
- Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling dat u, mét een kleine attentie (b.v. een bos bloemen), men-sen een bezoek brengt rondom bijzondere gebeurtenissen (b.v. bij langdurige ziekte, maar ook bij huwelijksjubilea of als er een kind geboren wordt). De kosten hiervoor kunt u declareren bij het ‘wijkhoofd’ (= de coordinator van een aantal regio’s).
- Als regiomedewerker maakt u, sámen met de andere regiomedewerkers uit uw regio, deel uit van een regio-team. Dit regioteam bestaat uit: regiomedewerkers, wijkpredikant, wijkouderling, wijkdiaken en wijkhoofd. Op hen kunt u terugvallen als u vragen hebt of als er proble-men zijn.
- In overleg met de ouderling krijgt iedere regiomedewerker een aantal adressen toebedeeld, afhankelijk van de beschikbare mogelijkheden en -tijd. Ouderling en wijkhoofd zorgen (na overleg ook met de wijkpredikant) voor de communicatie met de regiomedewerkers: Waar nodig brengen zij elkaar op de hoogte van het wel en wee van de mensen uit hun regio.
- Per jaar zijn er, in de regel, drie korte regio-vergaderingen, waarin de mensen van het regio-team elkaar ontmoeten, -bijpraten en -stimuleren. Ook worden dan verdere afspraken gemaakt betreffende de regio - bijvoorbeeld rondom de organisatie van de Groot-huisbezoeken.

Wat wordt er van u verwacht?
- Dat u zich betrokken voelt bij de wijkgemeente van het Aller Erf, en dat u vanuit onze gemeente wilt meewerken om iets voor de leden van de gemeente te doen.
- Dat u beschikt over een warm hart voor mensen – om daarmee contact met hen te leggen en - te onderhouden.
- Dat u probeert vooral goed te luisteren, en dat u kunt zwijgen over wat u vertrouwelijk wordt gezegd.

Wat heeft onze gemeente te bieden
- Een enthousiast regio-team.
- De mogelijkheid om te worden toegerust om dit werk beter/goed te kunnen doen.
- Een uiterst zinvolle (vrije) tijdsbesteding, waar u zelf ook ‘rijker’ van kunt worden.

Als meer informatie over dit mooie en belangrijke werk gewenst is, dan is die te krijgen bij:
Onze wijkpredikant ds.John Boogaard (tel 543990 of via j.a.boogaard@ziggo.nl
Én natuurlijk bij één van de pastorale ouderlingen. 

------- 

Christelijke reisorganisatie zoekt reisbegeleiders!

Klik hier voor meer informatie 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten