Uitvaart

Bij een overlijden moet er veel en snel geregeld worden. Ook of er een predikant moet komen of niet.

Als er prijs wordt gesteld op de aanwezigheid van de kerk bij de uitvaart, is het belangrijk, dat u de wijkpredikant ds J.A. Boogaard (tel. 543990) bijtijds informeert.
Samen met de uitvaartverzorger kan dan overlegd worden over het tijdstip en de plaats voor de uitvaart.

Er zal dan meestal ook gelijk een afspraak gemaakt worden voor een nader gesprek met de achterblijvenden. In dat gesprek worden dan verdere afspraken gemaakt m.b.t. de voorbereidingen van de uitvaartdienst.

Als er gebruik gemaakt wordt van het eigen kerkgebouw, zal de uitvaartbegeleider in de regel de koster bellen. In samenspraak met deze zal gezocht worden naar een organist.

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten