Het Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal
Voor wie het Avondmaal bedoeld is?

Deze tafel is gedekt voor iedereen die Christus liefheeft
en voor iedereen die Hem meer wil leren liefhebben.
Dus, kom, u die een rots vast geloof hebt,
en u die zoekend gelovig bent.

Kom, wie zichzelf teleurstelde
of wie er met anderen nog niet uitkwam

Kom, degene die hier vaak komt
en degene die hier weinig komt.

Kom, degene die geprobeerd heeft de Heer te volgen
en degene die daarin gefaald heeft.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel.

...
In de regel vieren we zes keer per jaar met elkaar het Heilig Avondmaal.
Ook alle kinderen vanaf groep 5 van het basisonderwijs zijn van harte welkom het Heilig Avondmaal mee te vieren.
Om hen en hun ouders hierop voor te bereiden, wordt een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de kinderen die in groep 5 zitten.
Het avondmaal vieren we 'lopend': centraal voor in de kerk delen predikant en ouderling het brood en links en rechts worden wijn en druivensap gedeeld.
Voor wie dat, uit hygienisch oogpunt, prettig vindt zijn er kleine bekertjes met wijn.
Tenzij anders aangegeven is het brood glutenvrij.
Ook als u, om wat voor reden dan ook, niet aan het Avondmaal deel wilt/kunt nemen bent u van harte welkom in iedere Avondmaalsdienst: u kunt dan gewoon, zonder dat dat raar wordt gevonden, op uw plek blijven zitten.
Voor meer informatie, of als u hierover eens wilt praten, kunt u contact opnemen met de wijkpredikant.
Voor 2019 staat het H.Avondmaal gepland op: 13 januari - 3 maart (In Sola Fide – in een gezamenlijke dienst)  18 april – Witte Donderdag - 7 juli, de 1e écht gemeenschappelijke dienst –  8 september en
8 december

 

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten