Geloofsbelijdenis

"Antwoord”
Er is al veel gebeurd wanneer je leven begint.
De wereld is al gevormd, er is al een hele cultuur.
Je begint niet aan het begin, je leert en je wordt gevormd.
Je doet wat de anderen voordoen, je spreekt hun taal,
die zij weer van anderen hebben geleerd.
Je denkt en het zijn niet je eigen gedachten,je hebt ze aan je omgeving ontleend.
En toch er komt een moment, waarop je zelf moet beslissen.
En jij alleen geeft het antwoord op de vraag naar de zin van het leven.

(Uit: ‘Antwoord’ – gestalten van geloof in de wereld van nu)
 
Heb jíj dat antwoord al gegeven? Jouw antwoord? Of kwam het er niet zo van, daarover na te denken?
Belijdeniscatechese is een mooie weg om hierin te gaan. Gun jezelf die kans!
De kans om bijvoorbeeld om op een rijtje te zetten hoe je nu eigenlijk in het leven staat.
Of: de kans om je geloof in God te verdiepen.
Of: de kans om met andere gelovigen in gesprek te gaan over geloof en leven en alles wat daar-bij komt kijken.

Het zijn allemaal aspecten die horen bij het volgen van belijdeniscatechese. Wel eens over nage-dacht?

Over wie dat dan gaat?
Over mensen die nog niet éérder ‘belijdenis hadden afgelegd’ van hun geloof, maar die hier se-rieus over na wilden denken.
Doopouders bijvoorbeeld die -na de doop van hun kind- besloten ook zelf ‘hun doop te bevesti-gen’ in de geloofsbelijdenis.
Of mensen aan wie, opgegroeid in een niet-kerkelijk gezin, die vraag nooit eerder écht is gesteld.
Mensen ook bij wie ‘het er gewoon niet eerder van is gekomen’.
Of wat ook de reden is dat je nog geen belijdenis hebt afgelegd dan wel bent gedoopt.
Ook in het nieuwe seizoen komen we, zo is het plan, een aantal keer bij elkaar. Op dinsdag-avond om de week. Te beginnen op dinsdag 11 december 20 uur op de Dorsvloer 8.
Of wil je het er éérst eens over hebben? Laat dan wat van je horen.
Ds. John Boogaard, 543990 , j.a.boogaard@ziggo.nl of 06 24398836 (Alléén om te Appen)

 

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten