Kerkenraad

Samenstelling wijkkerkenraad Protestantse Wijkgemeente Veenendaal Noord-Oost   januari 2014

 

‚Äč

naam
mailadres
tel.no:
functie/regio
Predikanten:
 
 
 
Ds. John Boogaard
543990
Wijkpredikant
 
 
 
 
Bijzondere functies:
 
 
 
Kees Kloet
k.a.kloet@online.nl 620392
Voorzitter wijk
 Henny Bokje
hjbokje@hotmail.com 500807
ambtelijk secretaris
 
   
Secr. centrale diakonie

 

 Peter van der Net

    Penningmeester in het College van Kerkrentmeesters van de PGV
Regio-ouderlingen:
 
 
 
Vacant 
 
 
 
ouderling N0 1
Vacant
   
ouderling N0 2
 Peter van Krugten
510041
ouderling N0 3
 Remco van Elburg
 
543411
ouderling N0 4
Johan Slok
 Erna Slok
 
 
ouderling N0 5
 Anneke Veldhuis
 
528546
ouderling N0 6
Vacant
 
 
 
ouderling N0 7
Vacant    
ouderling N0 8
 Els van der Pijl-Baars
513501
ouderling N0 9

 

 

 Ada Coppoolse

adacoppoolse@gmail.com 555631
ouderling NO 10
Vacant
 
 
ouderling NO 11
Vacant
   
ouderling NO 12
Albert van Laar a.laar@compaqnet.nl 526513 ouderling NO 13
Wim van Heerdt     Ouderling Kerkvoogd
Jeugdouderling:
 
 
 

 Jeroen Nagtegaal

 
 
jeugdouderling
Kerkrentmeesters:
 
 
 
 
 
 
kerkrentmeester

 

    kerkrentmeester
 
 
 
 
 Bert Wagensveld
553578
Kerkrentmeester
      Kerkrentmeester
Diakenen:      
 Minie Hamming
514503
diaken NO 1 & NO 13
 
 
 
 
 Pieternel de Bruin-Abels
548255
diaken NO 2
  Arie Markerink
 
514503
diaken NO 3
 Gerard van den Berg
 06-10030570
diaken NO 4
 Paul Oussoren
p.p.j.oussoren@hccnet.nl 527550
diaken NO 5
Voorzitter Diakonie
 Jan Ramaker
jan_ramaker@hotmail.com
574308
 
diaken NO 8
 Marga Schoeman
 diakenschoeman@gmail.com 
821735
diaken NO 6
 
     
 Yvonne Marijs-Verbeek yverbeek@netscape.net
725904
Diaken NO 9
Vacant
   
diaken NO 10
Vacant
 
 
diaken NO 11
 Vacant   551642 Diaken NO  7 & 12

 

 
 
 
Vacant
 
 
jeugddiaken
Koster:
 
 
 
 
 
 
 
 Lukas Bening
lukasbening@ziggo.nl
523893
Verzorger kerkelijke ruimten
 
 
 
 
     
 
Ledenadministratie
 
 
 
 Rien van Dijk
513881
 

Aanmelden nieuwsbrief Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwsbrieven downloaden Nieuwsbrieven downloaden

Overzicht van de kerkdiensten Overzicht van de kerkdiensten